fbpx

MENU

Esence motivů

Dovol si zářit.

Každý jeden design je unikátní zářič, energetická podpora pro Tebe na tvé životní cestě tady na Zemi.

Řešíš si sebelásku, svoje ženství, napojení na vesmírnou energii? Nebo jsi zrovna propojená se silou elementů a hledáš rovnováhu mezi svoji myslí, tělem a duchem? Tady najdeš přehled motivů i s informacemi, které v sobě nesou. Je pak jen čistě na Tobě, zda chceš motiv mít doma v podobě tisků, nebo ho budeš raději nosit na tričku a šatech.

Mým záměrem je podpořit Tě na tvé cestě.

I. kolekce

Breathe and connect to yourself

“Napoj se skrze svůj dech”

Magdaléna propojuje

Ráda se noříš do svého nitra, rozpínáš se a stáváš se vším? Uvědomuješ si, že všichni jsme jedno a není žádné oddělenosti Prociťuješ spojení mezi Matkou Zemí a svým lůnem? Nebojíš se tvořit cokoliv, co vyrůstá z lásky. Napoj se skrze svůj dech ztělesněný manažerkou Magdalénou ti pomůže na tvé cestě propojení.

Napojení v lásce
Propojení
Kořeny
Dech
Mindfulness
Meditace
Laskavost
Srdce
Soucit (se zvířaty)
Všichni jsme jedno

Magdaléna z @healingfestival přetváří svou nevyčerpatelnou energii k tomu, aby propojovala všechny, kteří chtějí pocítit jednotu a kolektivní sounáležitost. Miluje děti a několik let vedla vědomou veganskou školku Dům pod hvězdami. Dlouhá léta také pořádá úspěšné akce a festivaly, kde dává prostor setkáním podobně naladěných lidí a akceleruje tak oslavu a prožívání radosti. S úsměvem a lehkostí toho zvládá opravdu hodně, cvičí jógu a miluje inspirovat ostatní v tom, jak si budovat život podle svých představ v hojnosti a prožívání každého jednoho okamžiku. Naplno.

Zpomal, zavři oči… Nadechni se do oblasti svého břicha. Nadechni se do srdce. Prociť si spojení mezi matkou zemí a svou svatyní, tím nejposvátnějším místem, jaké jako žena ve svém těle máš.

Dýcháš a stáváš se dechem, rozpínáš se a jsi vším. Tvé energetické tělo je větší a větší, cítíš jak se otevíráš. Tvé srdce je otevřené. Teď můžeš vidět a slyšet, co našeptává Ti tvá duše. Jsi vším, jsi součástí této planety, tohoto magického dech beroucího života. Vnímáš propojení mezi vším, my všichni jsme propojeni. S říší květin, zvířat, lidí… můžeš to cítit, jsi toho součástí. Není žádné oddělenosti. Všichni jsme jedno.

Tvé kořeny sahají až do samotného středu matky Země. Odtud můžeš cítit světelnou energii proudící celým tvým tělem, proudí nahoru až k tvé hlavě. Z tvé hlavy vyrůstají květiny a větve stromů. Nový život. Jsi součástí matky Země, jsi Pachamama. Tvé květiny sahají až k samotnému nebi, stahují Ti do těla energii od Slunce. Užij a prožij naplno tento okamžik a nech ať je tím prožitkem prostoupená napořád.

Medicine Woman

“Medicína ženy”

Amisuel inspiruje

Volá tvá duše po uznání vlastní síly a krásy? Miluješ pravdivě naslouchat svému srdci a nebojíš se zářit? Znáš své poslání a chceš jeho prostřednictvím inspirovat další ženy a probudit jejich plný potenciál? Medicína ženy ztělesněná šamankou Amisuel ti pomůže na tvé cestě inspirace.

Uznání vlastní síly
Zrání ženy
Pravdivost
Inspirace pro ostatní
Vstup do své síly
Sdílení lásky a světla
Bezpodmínečná láska

@Amisuel se neohroženě vydala na cestu volání své duše a inspiruje k tomu ostatní ženy. Ze dne na den skončila jako velmi úspěšná brněnská tatérka, vydala se na šamanskou cestu a neustále jako průkopnice objevuje neprobádané cesty k aktivaci plného potenciálu žen. Je autorkou značky Soulwear.alchemi a všech motivů na tomto webu, hraje na nespočet hudebních nástrojů, zpívá a oddává se tomu, aby skrze sebe pomáhala ostatním ženám. Momentálně se věnuje převážně vedení a mentoringu, aktivacím a zprostředkování principů hojnosti a posvátného partnerství.

Ty sama jsi tou nejlepší medicínou. Ty jako žena v té největší kráse a síle. Stojíš v pravdě k sama sobě. Nasloucháš svému srdci. Jsi zářícím čistým světlem. Znáš své poslání tohoto života na planetě Zemi. Žiješ v harmonii se sama sebou a se všemi žijícími bytostmi. Přinášíš světlo do každodenního života pro lidstvo. Jsi inspirací. Jsi rostoucí rozkvétající nádhernou květinou.

Slunce Tě miluje stejně jako samotný měsíc. Jsi chráněna Pachamamou, jsi v bezpečí. Krystalická čistá voda vyživuje tvoje tělo, vítr čistí tvou mysl a bezpodmínečná láska léčí tvé srdce. Jsi obrovským darem se všemi svými dary, nadáním a krásou, kterou nosíš ve své duši.

Už jsi vstoupila do své největší síly a potenciálu? Následuj své srdce a propoj se svým vyšším já. Budou Ti dány veškeré instrukce a vedení. Užívej si to. Žij to. Sdílej své světlo a lásku. 

Play with the Universe

“Vesmírná hra”

Eva si hraje

Miluješ všechny barvy duhy a věříš, že si svoje nebe můžeš vymalovat úplně sama? Nebojíš se radostně tančit na louce s vědomím, že se celý vesmír spojí, aby láska a radost zavládla na celém světě? Dovolíš sama sobě odpustit veškerou bolest, kterou sis do života přitáhla? Hra s vesmírem ztělesněná kněžkou Evou ti pomůže na tvé cestě tvoření.

Tvůrčí hravost
Ty jsi tvůrce své reality
Žít své sny
Hravost
Přijetí
Radost
Nespoutanost
Tvoření
Milování

Eva @Astrael se naučila, že pokud něco doopravdy chceš, celý vesmír se spojí, aby se to stalo. Dovolila si následovat hlas své duše a odešla z práce, aby v Thajsku objevila ženské kruhy a tanec jako způsob léčení duše. Díky ayahuasce v Peru se zbavila alergie na zvířata a nyní má kočku Vločku. Je kněžka a rituálně vede svatební obřady. Po zkušenosti s nevěrami si místo svého muže postavila na piedestal samu sebe a vzala si tak svou sílu zpět. Protože věří v lásku jako nejdůležitější princip, nezahořkla a vnímá zkušenost zrady jako příležitost k prohlubování pochopení, odpuštění a přijetí.

Co je realita? Je tím, co můžemecítit a vidět? Všechno je možné, jen my sami si tvoříme vlastní hranice. Zboř je. Žij své sny, své přání. Ty sama si tvoříš svoji realitu, svět okolo Tebe, život samotný. Hraj si, tvoř s radostí. Vesmír vyslyší všechna tvoje přání a ví, o čem sníš. Přijmi samu sebe a věř v procházející procesy, napojení na vyšší já, tvé srdce a samotný vesmír. Vesmír ví.

Vše, co se vznáší v tvoji mysli je tady. Jen to žij. Dýchej. Ciť. Koukej na sebe vždy v tvém nejvyšším potenciálu a kráse. Jsi nádhernou bytostí, plná kreativní energie, síly, lásky a světla. Používej svoji sexuální energii pro tvoření. Jsi dostatečně silná na to vytvořit nový svět. Novou Zem, kde je všechno sdíleno. Kde nejsou války, bolest, smutek ani utrpení. Radost, štěstí a láska vládne této Nové Zemi.

Můžeme naplno zpívat, tančit, léčit a sdílet naši lásku a světlo. Užíváme si, obklopujeme a podporujeme jeden druhého. Tohle je to ono. Věř, tvoř a miluj. Láska je tou nejsilnější medicínou pro všechny bytosti. Tak pojďme společně plynout v této magické řece života.

Shaman vision

“Šamanova vize”

Lucie vyživuje

Cítíš, že chceš podpořit Matku Zemi a oddat se službě nejvyššího dobra? Léčit sebe i ostatní? Dovolíš si naladit se skrze modlitbu, dech či meditaci a sdílet lásku, světlo a soucit? Přijmeš krásu každé živé bytosti v napojení jedné na druhou. Šamanova vize ztělesněná tvůrkyní Lucií ti pomůže na tvé cestě vyživení.

Altruismus
Péče o vše živé
Dávám Matce Zemi
Zpomalení
Napojení
Žít v harmonii
Vnímání světla ostatních
Energie

@Lucie miluje tvoření. Plete nádherné makramé, hraje na nejrůznější hudební nástroje a prohlubuje svou jógovou praxi. Velkou transformací pro ni bylo mateřství. Svůj druhý porod vnímá nejen jako posílení víry v principy jógy, ale v celé universum a všeobjímající lásku. Cestu ke svému ženství ji otevřela právě i její dcera, protože do té doby se vždy spíš pohybovala mezi muži. Usiluje o život v harmonii a v souladu sama se sebou. Chce, aby se děti naučily lásce k Matce Zemi, k přírodě a každý krok vstříc, byť sebemenší, považuje za důležitý. Často se modlí za kolektivní uzdravení a posílá světlo do různých koutů světa.

Tato šamanova vize nám připomíná, jak moc důležité je se starat o lesy a všechny živé tvory žijících na těchto místech. Dlouho jsme žili tak, že jsme si stále brali od Matky Země více a více a neodevzdávali stejně i nazpátek. Právě teď je ten nejlepší čas.

Jak můžeme napomoci vyléčit planetu a tím i sebe? Naše těla, mysl a duše volají po léčení. Zpomal a prociť to napojení se vším okolo. Na vnímej, co je právě pro Tebe ten další krok. Tvá duše je napojena na její nejvyšší potenciál se všemi dary a kouzly, které nosíme všichni uvnitř sebe. My jako lidské bytosti potřebujeme přírodu, ale ona pro své přežití nás ne. Přemýšlej o tom. Žij v harmonii se sám sebou a oddej se službě pro nejvyšší dobro. Sdílej světlo, lásku a soucit. Právě toto jsou ty největší medicíny.

Vnímej světlo v každé živé bytosti, promlouvej se stromy a květinami. Oni Tě slyší. Cítí tu lásku a energii, stejně jako ty. Všichni jsme propojeni, užívej si tento pocit.

Body, Mind & Spirit

“Tělo, mysl a duše”

Sandra naslouchá

Posloucháš signály svého těla a nebojíš se je cele respektovat, i když ti jako malé říkali, že nemáš být sobecká? Dovolíš si v každý moment pro sebe vybrat cestu toho nejvyššího dobra? Slyšíš píseň svojí duše? Tělo, duše a mysl ztělesněná jogínkou Sandrou ti pomůže na tvé cestě naslouchání sebe sama.

Naslouchání volání duše
Signály těla
Ego vs. já
Vědomý život
Proměna
Rozhodnutí
Ty si volíš svou cestu

Sandra z @jogavpoho učí, jak slyšet své tělo. Vždy do všeho šla po hlavě, ať to byla práce provozní, pečení dortů na zakázku anebo jógová praxe. Odmalička jela na výkon, nerespektovala sebe, své tělo a své potřeby. Až zhroucení a fyzický i psychický pád na dno ji přiměli zastavit se, nastavit si hranice a pokračovat v józe v jemnosti a úctě k vlastnímu tělu. Učí své klienty správně dýchat a převezmout zodpovědnost za svou praxi, nechce nikomu nic diktovat. Každý den začíná tím, že 20 minut dýchá. Je přesvědčená o tom, že všechno musí vycházet zevnitř, jinak přijde držkopád.

Co nám říká naše tělo, a co naše mysl a srdce? Můžeme cítit a vidět po čem volají? O čem je píseň, kterou zrovna zpívá naše duše. Máme život ve vlastních rukou. Můžeme manifestovat, tvořit, snít a žít to.

Jaký je můj život? Je to opravdu to, o čem jsem tolik snila? Mám vše, co jsem si přála? Co je ego a co jsem opravdu já? Dokážu vidět ten rozdíl a rozeznat ho? Žiju vědomý život? Každý jeden moment? Jsem pravdivá sama k sobě i k ostatním? Opravdu? Tento motiv sebou nese odkaz na to, ať posloucháme pravdivě po čem naše duše opravdu touží. Chybí mi něco v životě? Mám něčeho nadbytek? Pokud se ti nelíbí tvá životní performance, změň ji.

Všechno je čistě tvé rozhodnutí. Vybíráme si každý jeden moment. To je ten největší dar. Vždycky máme totiž na výběr. Jakou cestu si vybíráme, kam kráčíme? Jen ty sama si to volíš.

Power of elements

“Síla elementů”

Markéta přijímá

Odvážíš se pozvat do svého života oheň a nechat jím spálit všechno, co už ti neslouží? Dovolíš si naslouchat svému vnitřnímu hlasu, odpoutat se a žít svou vlastní pravdu? Vyzveš i tu nejtemnější částečku své duše k tanci? Podíváš se do očí celé své ženské linii?

Uznání stínů
Posvátná sexualita
Uznání temnoty
Vnitřní hlas
Uctění přírody
Voda je vzácnost
Vnitřní oheň
Vděk za Matku Zemi
Uctění předků

@Markéta@divadlodruhypad za poslední dva roky kompletně změnila svůj život. Odjela studovat do zahraničí, zhubla dvacet kilo a našla v sobě ohromnou vnitřní sílu. Řekla ne situacím, do kterých jí okolí vláčelo a po pádu na dno, kdy byla znásilněná, začala cíleně budovat sebelásku a sebepřijetí. Užívá si rovnocenný dialog mezi ženskou a mužskou energií a považuje se za nebinární. Vědomě buduje svůj život tím, že se stará o svou stravu (jí jen cruelty free), cvičí jógu a srovnává se vždycky jen sama se sebou. Odvážně kráčí vstříc jakékoliv výzvě, režíruje fantastické autorské hry ze života a ztělesňuje naprostou autenticitu bez jakýchkoliv masek.

Propoj se s elementy a se světovými stranami, pomůžou Ti v tvém životě. Propoj se s ohněm, který je elementem východu, nových začátků.

Propoj se s vodou, se všemi řekami, moři a oceánem. Voda proudí naším tělem a vyživuje nás. Náleží jižnímu směru. Směru emocí, posvátné sexuality, vášně a tvoření.

Propoj se se Zemí, s Pachamama, Tonanzin. Západní směru náleží všechno hmotné. Tělo, hmota, ale i temnota.

Propoj se se vzduchem, který je elementem severu. Směr dechu, myšlenek, mysli a ukončování cyklu. Drž si všechno toto napojení a energii v srdci. Můžeš meditovat a pracovat se všemi směry a elementy. Napoví Ti, co můžeš pro sebe udělat. Co je tvým dalším krokem. Buď v tichosti a naslouchej svému vnitřnímu hlasu. Nechej vše plynout a užívej si každého momentu.

Buď vděčný za čistou vodu, za každou vodu na této planetě Zemi a modli se za ni. Modli se, ať je tady dostatek čisté a zdravé vodičky pro všechny živé bytosti.

Buď vděčný za oheň. Spaluje vše, co už nám neslouží. Za náš vnitřní oheň, který neustále hoří dokud s námi nevyhasne. Propoj se s ohněm a děkuj za světlo a teplo, které nám poskytuje.

Propoj se se vzduchem. S medicínou, kterou dýcháme. Užívej si každičkého nádechu a vnímej jak se čerstvý vzduch rozprostírá ve tvém těle. Poděkuj větru, který rozfoukává naše myšlenky. Modli se za čistý vzduch na celé planetě Zemi.

Propoj se s Pachamamou. S pevnou půdou, kterou máme pod nohama. Je domovem pro všechny živé bytosti. Modli se za dostatek orné zdravé půdy na pěstování, za pralesy a lesy. Za to, abychom si matičky země dostatečně vážili. Jí samotné a všech našich předků a kořenů.

II. Kolekce

Probuzení

Návštěva snové říše

Vítám Tě ve snovém světě.

V místě, které nezná hranic a sahá mnohem dál, než si dokážeš jen sama představit. Právě toto místo je polem pro nekonečný proud fantazie a snů, které z nočních krajin sestupují do Tvého života a ukazují Ti cestu skrze Tvé podvědomí a nevědomí. Soví strážci Ti přišli připomenout důležitost Tvých snů.

Jaký je Tvůj největší sen?

Dáváš svým snům dostatek prostoru a důležitosti? Otevři dveře Sovím strážcům do prostoru snové říše a nech je, ať Tě provedou skrze říši nepoznaného. Právě zde se pro Tebe nachází nádherný prostor pro expanzi, růst a rozšíření Tvého obzoru v životě.

“Otevírám se svým snům. Nech mě mé sny vedou k poznání.”

Transformace

Nevyhnutelná změna

Had na nic nečeká.

Je tady a velmi blízko. Jeho silná medicína, která sebou nese poselství transformace prostupuje právě skrze Tvůj život. I přesto, že to teď nemusí být snadné, věř, že všechno se děje pro Tebe. Každá cesta a všechny kroky stejně vedou zase blíž k sobě, své vlastní podstatě a poznání.

Otevři se změně, která Ti do života přichází. Ať už na sebe bere jakoukoliv podobu nebo téma je pro Tvoji aktuální situaci klíčová. Neboj se hadího daru, i přesto že to tak nemusí vypadat, blízká se na lepší časy. Proměna je nevyhnutelná, to co fungovalo dřív již neplatí. Dynamika pohybu a nevyhnutelnosti změny, život.

Která ze změn čeká teď na Tebe?

Otevři se hadí esenci a uvolni transformaci cestu.

Měsíční cykly

Čas zúčtování

Nadešel čas sklidit to, co jsi zasela.

Každý cyklus má svůj začátek i konec a ty se nekonečně proměňují na spirále života. Právě i Tvá vlastní cykličnost ženství Ti otevírá komnaty do světa měsíční energie, která je silně propojena s ženskou podstatou.

Každý měsíc střídá svou podobu, stejně jako Tvé vlastní cykly se prolínají a proměňují na dráze života. Každá tato fáze Ti otevírá nový potenciál, podobu a úrovně Tebe samé.

Uvolni se do těchto mnoha podob, které Ti Tvá ženskost přináší, právě v této různorodosti je Tvá síla. Tento motiv Ti připomíná čas sklizně. Nazrál čas úrody.

Co ve svém životě právě teď sklízíš?

Brána zázraků

Jako posvátná rajská zahrada,
jako brána zázraků do života ženy je její yoni .

Posvátný pramen, portál do mystéria záhad.

Vstup k hlubokému rozpomenutí, co to opravdu znamená být ženou. Klíče od této brány nosíš u svého srdce. Je čas otevřít tuto schránku a podívat se na dary, které jako žena neseš. Vášeň, Tvá síla a chuť do života je spojena právě se Tvým ženstvím, o jehož péči bylo po několik generací zapomínáno.

Nyní nadešel čas navrátit této oblasti Tvého těla takovou důležitost a lásku, kterou si zaslouží. Kdy naposledy si projevila vděčnost za to, že jsi ženou? Být ženou je obrovským darem a právě i díky oblasti Tvého ženství, Tvého pohlaví, v sobě neseš mnohé ukrytého.

Klíč je tady, brána před Tebou.

Posvátné ženství

Ten největší dar

Posvátnost, kterou do Tebe Stvořitel vtiskl je drahokam, který chce skrze Tebe zářit do celého světa. Jsi tvořitelkou, bohyní, posvátností, která chce být skrze Tebe projevena.

Je na čase, aby ses na život a na sebe podívala jako na ten největší dar.

Možná, že sis sebe jako ženy dostatečně nevážila. Možná ještě i teď někdy na sebe zapomeneš a nejednáš z místa bezpodmínečné sebelásky. Neboj. Dělaly jsme to a děláme to všechny. Stejně jako Ty jsme stále na cestě, kde pomalu, ale jistě prohlubujeme svůj vztah samy k sobě.

Každý jeden den, každý jeden moment, máš vždy novou příležitost se uvidět. Jak zázračné je, že tvé tělo drží pohromadě, jaké kouzlo je, že cítíš Matku Zemi pod nohama. Každá naše část, každý moment se může stát posvátným, pokud mu samy dáme tuto energii.

Ten čas pro posvátnost je právě teď.

Mateřství

Dar plodnosti

Mateřství v sobě nese symboliku plodnosti a kreativní energie, která právě proudí do Tvého života a chce být projevena. Nějaké nové dílo chce skrze Tebe přijít v podobě projektu, vize, anebo právě duše dítěte.

Zastav se a vnímej, co klepe na dveře, aby bylo skrze Tebe projeveno.

Cítíš, co to je? Co můžeš udělat pro to, abys šla této kreativní energii naproti? Pokud se na to cítíš, odevzdej se do božího proudu života. Mateřství je přechodovým rituálem v životě ženy, obrovskou transformací a přeměny archetypů, kdy u ženy začíná převládat archetyp Matky, který je také spojován s obdobím ovulace.

Pečující, láskyplná síla, hojnost, plodnost a překypující kreativní proud života, který ženu žene dopředu a dodává jí životní mízu.

Otevři se plodnosti, kterou Ti tento motiv přináší.

Follow the moon

Přihláš se o newsletter a získej každý měsíc poselství k novoluní, úplňku. S newsletterem Ti navíc neuteče žádná z chystaných novinek.

Kliknutím na ODESLAT souhlasíš se zpracováním osobních údajů. Web je chráněn službou reCAPTCHA od Google.