Vize moon.alchemi

Moon.alchemi se rodilo více než rok. Jeho počátek sahá k původní vizi projektu, která se postupně časem formovala a obrušovala své hrany původně surové hmoty až do zářivého diamantu, ve které ho můžeš vidět nyní. Vlastně ne, počátek sahá ještě mnohem dál do časů posvátných životních i měsíčních cyklů, do momentu kdy se zrodil život samotný, tam je pravý prapočátek všeho, tedy i Moon.alchemi.

Přesto, za ten čas co se celý projekt formoval, uběhlo spoustu měsíčních cyklů. Bezčasí prostor tvoření a zázraků, který postupně utvářel vizuální formu něčeho, co přesahuje to, co je běžným očím viditelné. Moon.alchemi je něčím víc. Je zázrakem vnitřní alchymie měsíčních cyklů, které se dotýkají našich vnitřních světů. Je propojením světů za oponou, Vesmírných zákonů a poselství z hvězd, které se otiskly do ilustrací.

Misí Moon.alchemi je přinášet kouzlo do každého dne skrze posvátnost přítomného okamžiku, který k nám všem skrze denní rituály promlouvá. Ten moment, kdy si dopřeješ se zastavit, zapálíš si svíčku a o její plamen zažehneš sílu šalvějového dýmu, který svými dary pročistí energie Tvého prostoru. Ten moment, kdy se zastavíš, dopřeješ si prostor pro sebe a vytáhneš si kartu, která Ti přinese poselství, který si ten den máš přečíst. Nedá Ti návod na život, ale ukáže Ti cestu po které se můžeš vydat. Jsou to nástroje a průvodci do Tvého života, které Ti přinesou zastavení v denních kouzlech a rituálech.

Připomenou Ti proměnlivost a cykličnost Tebe i celého života a ty tak budeš moci ještě více proniknout do jeho mystérií a vlastní podstaty.
 
Naslouchej, když k Tobě Vesmír promlouvá.

Kouzlo zrození moon.alchemi

Kouzlo okamžiku, nekonečný proud tvoření a kreativity a velké vize, které doprovází celý její život. Objevování a překonávání hranic lidského potenciálu, tvoření nových světů a nalézání posvátnosti v každém okamžiku bytí to je Amisuel. Autorka vizionářských ilustrací a poselství, které jsou protkané skrze celý Moon.alchemi a další projekty, které skrze své tvoření na tento svět přináší.


Amisuel je kreativní duší, vizionářkou a ženou, která provází další bytosti zde na Zemi cestou duše a sebepoznání. Její mise je přinášet božství a Vesmírné otisky do každodenní posvátnosti a utvářet tak ze života nádherný příběh, rituál všedního dne, který nás všechny může provést mnohými kouzly, mystérií a zázraky.
 
Aktuálně Amisuel tvoří na kouzelném pohádkovém místě Jezera spolu s její hvězdnou rodinou. I ty můžeš skrze svět Moon.alchemi nahlédnout do zázraků a kouzel každého dne.